Tournaments

tournaments.png

 

SOFTBALL


DATE EVENT NAME AGES
     
March    
3-5 thru 6-6 March Madness USSSA 10u, 14u, 18u
3-16 thru 3-17 St Patty Day USSSA 10u,12u,14u, 18u
3-18 thru 3-19 Spring Break Blow-Out & MoJo Sports 10u, 12u, 14u
3-25 thru 3-26 Easter Open USSSA 10u, 12u, 14u
     
April    
4-2 thru 4-3 Spring Fling 10u, 12u, 14u, 16/18u
4-16 thru 4-17 Shoot Out at Firelake 10u, 16u, 18u
4-23 thru 4-24 Firelake April Showers USSSA 10u, 12u, 14u, 18u
4-30 thru 5-1 May Flowers USSSA 10u,12u,14u, 18u
     
May    
5-6 thru 5-8 Firelake and MoJo Sports USSSA 10u, 12u, 14u
5-14 thru 5-15 May Blow-Out 10u, 12u, 14u, 16/18u
5-20 thru 5-22 May Best of the Best 10u, 12u, 14u, 16/18u
     
June    
6-10 thru 6-12 Firelake Ballfield and Ray-Ban ,12u,14u, 16/18u
6-17 thru 6-19 ASA Regional Qualifier 14u “A”, 16u “A”, 18u “A”
     
July    
7-8 thru 7-10 ASA State Tournament 16 "A" & "B" 16u “A”, 16u “B”
7-14 thru 7-17 Firelake World Series 10u, 12u, 14u, 16/18u
7-22 thru 7-24 Firelake Ballfield and Oakley 10u, 12u, 14u, 16/18u

 

BASEBALL


DATE EVENT NAME AGES